UZYSKAJ 5000 ZŁ DOTACJI W PROGRAMIE „ MÓJ PRĄD”

13 stycznia 2020 rozpoczął się drugi nabór wniosków w programie "Mój Prąd", w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Wnioski w drugim naborze będzie można składać do 18 grudnia 2020 r lub do wyczerpania alokacji środków.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy. Wniosek o dofinansowanie składa się po zakończonym montażu instalacji i wymianie licznika;
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

CO ZYSKASZ UBIEGAJĄC SIĘ O DOTACJĘ?

  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację;
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT;
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Wnioski o dotację można składać elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej strony mojprad.gov.pl, która pozwoli użytkownikom sprawdzać również status złożonego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o programie, jak złożyć wniosek oraz wzory dokumentów, znajdują się na stronie mojprad.gov.pl

Informacje o programie Mój Prąd udzielają również Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.