KREDYT INWESTYCYJNY "ZIELONA ENERGIA" BGŻ BNP PARIBAS

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KREDYT INWESTYCYJNY ZIELONA ENERGIA?

Kredyt Zielona Energia dedykowany jest dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Jednym z podstawowych warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez Klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile jest ona wymagana przepisami prawa). Bank BGŻ BNP Paribas kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, stąd kwota i oprocentowanie kredytu są indywidualnie ustalane.

Najważniejsze informacje:

  • długi okres kredytowania - do 15 lat;
  • indywidualnie ustalane zasady spłaty kapitału;
  • możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów lub finansowania akwizycji odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • możliwość karencji w spłacie kapitału, nawet do 2 lat;
  • opcja wyboru waluty: standardowo PLN, w uzasadnionych sytuacjach EUR lub USD;
  • dogodne formy zabezpieczeń.

 https://www.bnpparibas.pl/przedsiebiorstwa/finansowanie/kredyt-inwestycyjny-zielona-energia