PROGRAM "SŁONECZNE DACHY"

Pilotażowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski do programu będzie można składać od 1 marca do wyczerpania alokacji, a 19 lutego opublikowany zostanie regulamin programu. "Słoneczne dachy"to odpowiednik programu „Mój prąd” dla mieszkańców bloków. Bezpośrednim beneficjentem wsparcia będą wspólnoty lub spółdzielnie, do których formalnie należą dachy i ściany zewnętrzne budynków.

NA CO BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

Dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW, będzie udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku). Preferencyjną pożyczką będzie można pokryć koszty audytu energetycznego, zaprojektowania, zakupu i montażu kompletnych systemów fotowoltaicznych, a więc głównie modułów słonecznych, inwerterów, mocowań i okablowania. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na termomodernizację budynków. Ze wsparcia nie będą wyłączone także inne technologie OZE, np. mikroturbiny wiatrowe.

Pożyczką z WFOŚiGW będzie można sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Pożyczka przewiduje dwie części:

  1. Instalacje fotowoltaiki (lub innego źródła OZE), na co przeznaczonych będzie 80 mln zł, z czego NFOŚiGW, po zakończeniu spłaty pożyczki, umorzy 10 proc. kwoty pożyczki.
  2. Poprawę efektywności energetycznej budynku, na co przeznaczonych zostanie 20 mln zł, a WFOŚiGW po spłaceniu tej części umorzy beneficjentom 15 proc. wartości pożyczki. Z obu części będzie można skorzystać łącznie lub osobno.

WFOŚiGW będzie przyjmować zarówno wnioski w formie papierowej jak i elektronicznej.