PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Program skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Ważne informacje dotyczące fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze to:

  • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
  • pożyczka udzielana jest na zakup zestawu mikroinstalacji fotowoltaicznej, gdzie koszt kwalifikowany instalacji za 1kWp wynosi maksymalnie 6000 zł i maksymalna kwota dofinansowania możliwa do uzyskania to 30 tys zł. Taka kwota pozwoli na zakup zestawu o mocy około 5-6 kW.
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
  • oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu rocznym.

Program "Czyste Powietrze" posiada najniższe oprocentowanie kredytu na fotowoltaikę, w porównaniu do oferty przedstawonej przez komercyjne banki.

W przypadku tego programu nabór wniosków trwa, wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl.

Dotacji w Programie Mój Prąd nie można łączyć z pożyczką w Programie Czyste Powietrze. 

JAKA JEST ZALETA "CZYSTEGO POWIETRZA" NAD "MOIM PRĄDEM"?

W Czystym Powietrzu można postawić na większe instalacje – do 40 kW. W Moim Prądzie wielkość instalacji jest ograniczona do 10 kW.

Zarówno  Mój Prąd jak i Czyste Powietrze łączy się z ulgą termomodernizacyjną.

NOWE BUDYNKI A INWESTYCJA W FOTOWOLTAIKĘ

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane. W związku z tym, dla osób które chcą zainstalować fotowoltaikę w nowym budynku pozostaje już tylko Program Mój Prąd.