UZYSKAJ 5000 ZŁ DOTACJI DO FOTOWOLTAIKI W PROGRAMIE „ MÓJ PRĄD”

13 stycznia 2020 rozpoczął się drugi nabór wniosków w programie "Mój Prąd", w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Wnioski w drugim naborze będzie można składać do 18 grudnia 2020 r lub do wyczerpania alokacji środków.

Od 31 marca 2020 r. w programie "Mój Prąd" można składać tylko e-wnioski. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany, założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Zmiana ta nie dotyczy instalatorów PV, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy współpracy. Jak twierdzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e-wnioski skrócą czas oczekiwania na dofinansowanie. Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Infolinia "Mój Prąd" zostaje zawieszona od 13.03.2020 r. do 13.04.2020 r. Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy. Wniosek o dofinansowanie składa się po zakończonym montażu instalacji i wymianie licznika;
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI, GDY INSTALACJA ZOSTANIE ZAKUPIONA NA KREDYT I ZA FAKTURĘ ZAPŁACI BANK?

W sytuacji zakupu instalacji na kredyt i opłacenia faktury bezpośrednio przez bank, można przedstawić potwierdzenie z banku o zapłaceniu faktury lub oświadczenie Wykonawcy, że jego faktura została zapłacona w całości.

O dotację w ramach programu Mój Prąd można ubiegać się tylko, jeżeli był to kredyt udzielony na warunkach komercyjnych/rynkowych. Ten sam zakres rzeczowy nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki preferencyjnej z programu Czyste Powietrze, programów UE.

CO ZYSKASZ UBIEGAJĄC SIĘ O DOTACJĘ?

  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację;
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT;
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Wnioski o dotację można składać elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanej strony mojprad.gov.pl, która pozwoli użytkownikom sprawdzać również status złożonego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o programie, jak złożyć wniosek oraz wzory dokumentów, znajdują się na stronie mojprad.gov.pl

Informacje o programie Mój Prąd udzielają również Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.