LEASING NA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ DLA ROLNIKÓW 

Inna forma korzystnego finansowania instalcji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym, to leasing. Do wyboru mamy leasing operacyjny, finansowy i pożyczki leasingowe. Tej formy finansowania możemy szukać w bankach i instytucjach finansowych, takich jak PKO BP, Millennium Leasing, BOŚ EKOprofit, Idea Getin Leasing S.A. Santander czy mBank.

Leasing operacyjny polega na tym, że leasingodawca przekazuje korzystającemu środek trwały do użytkowania w zamian za opłaty – raty leasingowe. Przedmiot leasingu, czyli instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy. Taki leasing nie wymaga wysokich nakładów na start, a rata leasingowa występuje jako koszt uzyskania przychodu po stronie kupującego. Dla fotowoltaiki amortyzacja wynosi 10% i musi trwać minimum 4 lata (40% normatywnego okresu amortyzacji). Przy podpisaniu umowy leasingowej, leasingobiorca wpłaca tzw. opłatę wstępną, wynoszącą ok. 10% do 30% wartości przedmiotu leasingu. Ta forma leasingu jest najbardziej popularna wśród firm, dzięki atrakcyjnym finansowo kosztom leasingu, które wahają się między 110% a 119% na instalację fotowoltaiki oraz możliwości wrzucenia rat leasingu i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu. Procedura jest uproszczona, klient musi dostarczyć jedynie wniosek, dokumenty finansowe za poprzedni cały rok finansowy oraz dokumenty finansowe z bieżącego roku. W przypadku instalacji fotowoltaicznej, której wartość nie przekracza 100 tys netto, klient wypełnia tylko wniosek i oświadczenie majątkowe. Nie jest wymagane dostarczanie dokumentów finansowych a procedura jest szybka i trwa z reguły 1-4 dni.

Leasing finansowy - procedura wygląda podobnie, jak przy leasingu operacyjnym, z tym że przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy, czyli spłaca go podobnie jak raty kredytu. Leasing finansowy wymaga większego nakładu na początek. Pierwsza rata + VAT od wartości zakupionej instalacji płatny jest przy pierwszej opłacie. Jednak w tym wypadku istnieje możliwość jednorazowego zwrotu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Instalacja jest ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego, czyli amortyzacja jest po stronie leasingobiorcy. Leasingobiorca staje się właścicielem instalacji automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Pożyczka leasingowa to usługa podobna do kredytu, z tą różnicą, że finansowania udziela firma leasingowa a nie bank. Kupujący za zakup instalacji fotowoltaicznej otrzymuje fakturę VAT, co umożliwia mu pozyskanie dotacji i zwrotu części inwestycji. Na start wymagany jest tylko czynsz inicjalny, czyli pierwsza wpłata, tzw. udział własny leasingobiorcy, która jest jednocześnie kosztem podatkowym. Kupujący nie płaci podatku VAT do firmy leasingowej (tak jak w przypadku leasingu finansowego), a w przypadku jego zwrotu z Urzędu Skarbowego jest możliwość zastosowania tzw. „raty balonowej”. Oznacza to, że jest to spłata początkowo jedynie odsetek, a spłata kapitału następuje dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa kredytowa, tzn. w ostatniej racie. Tego typu rozwiązanie znacznie obniża koszt finansowania, a możliwość odpisów amortyzacyjnych leży po stronie pożyczkobiorcy. Wybór pożyczki leasingowej umożliwia skorzystanie rolnikom, nieprowadzącym działalności gospodarczej z dostępnych na rynku dopłat i dotacji.