ECOVISA SP. Z O.O. informuje o realizacji projektu pn. Wdrażanie usług typu B2C dedykowanych branży ekologicznej celem rozwoju i wzrostu poziomu konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna  i innowacyjna gospodarka  Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu internetowego Ecovisa polegającego na oferowaniu usług w postaci  platformy służącej do aktywnej promocji rozwiązań pozwalających na oszczędność energii elektrycznej. Portal będzie skupiał podmioty działające w tym obszarze oraz zainteresowane wdrożeniem ekologicznej technologii. Poprzez portal Ecovisa zamierzamy aktywnie promować ekologiczne rozwiązania. Będzie to miejsce, w którym zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne będą mogły obliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej lub LED celem sprawdzenia jej opłacalności.

Wartość projektu: 622 380,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 374 230,50 PLN