OBNIŻKA VAT NA FOTOWOLTAIKĘ

Sejm przyjął poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, dzięki której podatek VAT zostanie obniżony z 23% do 8% na mikroinstalacje fotowoltaiczne realizowane na przydomowym gruncie lub budynku gospodarczym.

Zdjęcie przedstawia instalację fotowoltaiczną postawioną na gruncie

Obecnie obowiązujące przepisy prawa mówią, że instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku mieszkalnego inwestora jest objęta 8% podatkiem VAT, natomiast instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli postawione na gruncie lub na dachu budynku gospodarczego objęte są 23% stawką podatku VAT. Poprawka przyjęta przez Sejm oznacza, że właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 będą mogli wykonać instalację fotowoltaiczną z podatkiem VAT w wysokości 8% poza dachem domu, jeżeli tylko będzie ona funkcjonalnie związana z budynkiem mieszkalnym. Prawdopodobnie, nowe przepisy wejdą w życie na przełomie października/listopada bieżącego roku. Poprawka dotyczy również zmiany definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Według nowej definicji: „Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich część (…) a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późniejszymi zmianami), funkcjonalnie z nimi związaną”. Wprowadzenie takich zmian to kolejny krok w stronę prosumentów. Objęcie definicją budownictwa społecznego mikroinstalacji PV, oznacza możliwość zastosowania niższej 8% stawki niezależnie od miejsca montażu instalacji. To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, którzy z uwagi na brak miejsca na dachu domu mieszkalnego montują instalację fotowoltaiczną na gruncie lub budynkach gospodarczych.

Zadzwoń! Umówimy Cię na spotkanie z naszym Doradcą Technicznym. Wspólnie dobierzemy najlepsze dla Państwa rozwiązanie!

+ 48 510 221 005