FOTOWOLTAIKA W ROLNICTWIE

Rolnicy mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię, które wynika z energochłonnego procesu wytwórczego zachodzącego w gospodarstwach rolnych. Zarówno rolnicy jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Im większe i bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym rolnik ponosi wyższe koszty za prąd. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. W przeciwieństwie do dużych miast, gdzie budynki są usytuowane bardzo blisko siebie, obszary wiejskie charakteryzują się lepszym nasłonecznieniem oraz znacznie mniejszym zacienieniem. Dodatkowo, rolnicy posiadają znacznie większą przestrzeń na której można zamontować instalację fotowoltaiczną (dachy budynków gospodarczych, nieużytki). Czynniki te sprzyjają budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie gospodarstwa rolnego.

 

Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem fotowoltaiki przez rolników w gospodarstwie rolnym?

Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który można przeznaczyć na rozwój gospodarstwa. Obniżasz rachunki za prąd nawet o 90%!

Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu oraz od przerw w dostawie prądu.

Szczytowa produkcja energii ma miejsce w czasie szczytowego zapotrzebowania na prąd – najwięcej energii instalacja produkuje w godzinach 8-18, a więc wtedy gdy gospodarstwo zużywa najwięcej energii.

Zabezpieczenie na gorsze czasy – prognoza wzrostu cen za energię na następne lata zakłada ok. 7% wzrost ceny energii w każdym roku.

Darmowa energia przez kilkadziesiąt lat - jednorazowa inwestycja pozwala czerpać korzyści z działania systemu fotowoltaicznego przez minimum 30 lat.

Ekologiczne gospodarstwo - większy prestiż – korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoje gospodarstwo jeszcze bardziej prestiżowym i świadomym istnienia innowacyjnych rozwiązań.

Odpowiedzialność za środowisko – produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw, które korzystają z owoców natury.

Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty, budynki gospodarcze) – które pomagają Ci dodatkowo zarabiać.

Lepsze wykorzystanie nieużytków - na instalacje fotowoltaiczne można też przeznaczyć część pól. Instalacja fotowoltaiczna nie wyklucza jednoczesnego wypasu pewnych zwierząt hodowlanych, na przykład owiec. Panele fotowoltaiczne zapewniają owcom cień, owce dbają, by panele słoneczne nie zarosły, a właściciel ma zyski z fotowoltaiki i z hodowli.

Możesz obniżyć swój podatek rolny i skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej – nawet przez 15 lat.

Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej.

Możesz zyskać dodatkowe 5 punktów przy ocenie wniosków dotacyjnych z PROW dzięki fotowoltaice.

Instalacje idealnie sprawdzają się w produkcji zwierzęcej, w kurnikach, chlewniach, oborach, przechowalniach, chłodniach i przetwórniach owocowo-warzywnych czy też innych zabudowaniach gospodarczych, a nawet gruntach i nieużytkach rolnych.

Wykorzystanie fotowoltaiki w rolnictwie:

  • oświetlenie hal, stajni, przechowalni, obór itp.;
  • zasilanie urządzeń – dojarki, napędy taśmowe, dmuchawy, piły, wentylatory wszelkiego rodzaju, schładzanie mleka, itp.;
  • suszarnie, chłodnie;
  • pompowanie i podgrzewanie wody;
  • nawadniane upraw;
  • ogrzewanie dla młodych zwierząt (kwoki, płyty grzejne);
  • uprawa roślin szklarniowych;
  • obróbka i przetwórstwo płodów rolnych (mycie, sortowanie, pakowanie);
  • naprawa maszyn rolniczych.

Twoje gospodarstwo może produkować własny ekologiczny prąd!

Finansowanie fotowoltaiki dla rolnictwa

Zadzwoń! Umówimy Cię na spotkanie z naszym Doradcą Technicznym. Wspólnie dobierzemy najlepsze dla Państwa rozwiązanie!

+ 48 510 221 005