Przedstawiciele polskiego przemysłu fotowoltaicznego łączą siły

 

Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa spotkała się z życzliwością i sygnałami wsparcia ze strony rządu. Chodzi też o to, by starać się wejść w „nisze gospodarcze”, które do tej pory były domeną m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE. Ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.

Wobec informacji o podpisanej deklaracji, istnieje nadzieja na możliwość szerokiego porozumienia sektorowego Rządu RP z partnerami przemysłowymi z branży fotowoltaicznej i wspólnego poszukiwania zachęt do rozwoju krajowego potencjału produkcyjnego zgodnych z zasadami pomocy publicznej.

Globalna pandemia już uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w 1-szym kwartale br. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.

W ramach ochrony europejskich gospodarek przed negatywnymi skutkami pandemii przywódcy UE w kwietniu br. zatwierdzili pakiet antykryzysowy o wartości 540 mld euro. Zapowiadają, że zielona energetyka będzie ważnym składnikiem europejskich działań antykryzysowych i inwestycji w transformację ekologiczną. Jednocześnie potwierdzili, że Europejski Zielony Ład jest niezbędny do integracji działań na rzecz zapewnienia trwałej strategii wzrostu całej UE. Ważnymi dla OZE instrumentami zielonego ładu są wsparcie dla innowacji i ochrona rynku przez graniczny podatek węglowy. Europejskie firmy i instytucje naukowe dostrzegły w szczególności potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w UE. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z UE, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja z silnym poparciem przemysłu, w tym polskich firm, dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął inicjatywę wzmożenia partnerstwa administracji publicznej i przemysłu fotowoltaicznego koordynując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast. Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych. W 2019r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do ponad 7 GW w 2025r. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy.

Polskie firmy wnoszą swój potencjał oraz wkład merytoryczny w urzeczywistnienie idei wzmocnienia lokalnej produkcji w globalnych dostawach i rozwoju krajowych technologii.

 

Zachęcamy do zwiększania tych ilości poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych.